contacts-2.jpg
Pro-Solar

Korduma Kippuvad Küsimused

Eestis on päikest ja valget aega liiga vähe!?

Eesti päikesekiirgus on väga lähedane Kesk-Euroopaga nagu näiteks Põhja Saksamaa kus päikesepaneelide kasutus on laialt levinud. Keskmiseks tootlikkuseks võib meil lugeda 900-1000 kWh aastas iga installeeritud kWp kohta. Kui võrdleme Eestit Lääne- ja Lõuna-Euroopaga kus päikesekiirguse hulk ligi kaks korda suurem, räägib tasuvuse osas meie kasuks õhutemperatuur ja ilmastikuolud:

  1. Mida jahedam temperatuur seda väiksem päikesepaneeli takistus ja suurem tootlikkus; 
  2. Teiseks oluliseks asjaoluks on sademete hulk ja lumi talvel mis tagavad paneelide isepuhastumise ja välistavad vastavad kulutused mis mainitud Lääne- ja Lõuna Euroopas moodustavad üsna märkimisväärse osa. 

Kuigi aastast kolm kuud päikest praktsiliselt pole, toodab õigesti valitud päikeseelektrijaam kevadest sügiseni piisavalt, et katta ära ka talvine elektritarbimime.

Päikesepaneelid ei tasu veel majanduslikult ära:

Päikesepaneelid ja nende inverterid on teinud viimase 10 aasta jooksul märgatava tehnoloogilise arengu millega on suudetud paneelide omahinnad viia kordades madalamale ning tänasel hetkel võime rääkida hea asukoha valikul juba tasuvusajast 5-10 aastat. Päikesepaneelide toodangut ja seeläbi ka tasuvusaega mõjutab kõige enam asukoht kõrvaliste varje tekitavate objektide suhtes.

    Võta Ühendust

    Vaata Google Maps-ist


    Vaata Google Map-ist